Et socialpædagogisk bo– og beskæftigelsestilbud for unge

"Udvikling til fremtiden"

Aktiviteter

Trabjerggård udbyder aktuelt 4 hovedaktiviteter i dagtimerne, som er med til at stimulere og udvikle borgernes potentiale. Aktiviteterne er medvirkende til at udfordre borgerne samt understøtter og udvikler de sociale kompetencer. Borgerne har mulighed for at deltage i de aktiviteter, som de har behov og interesse for, samtidig med at de beskrevne indsatsmål opfyldes.

Forberedelse til aftensmad

KØKKENLÆRE

Trabjerggård har stort fokus på at lære borgerne, hvordan man administrerer husholdningen helt generelt, herunder også på selve planlægningen, indkøbene og økonomien, afhængigt af hvilket funktionsniveau, borgeren befinder sig på.

Dette kan eksempelvis være generel læring om, hvordan man handler ind hensigtsmæssigt, og at få skabt forståelse, i forhold til råvarernes værdi, og også for hvilken betydning disse næringsmæssigt har for kroppens funktioner.

Det vægtes desuden, at få tilberedt gode måltider, som er til gavn for både øjne og mave.

Borgerne udfordres også, i forhold til at finde brugbare og relevante opskrifter, ligesom matematikken implementeres, når der skal omregnes mængder i opskrifter. På Trabjerggård inddrages ofte ipads i læringen, idet det er et let brugbart værktøj.

Køkkenlæringen vil oftest foregå på små hold (en til to borgere), for at sikre den enkelte borgers forståelse for læringen. Læringselementer som hygiejne, sikkerhed, præcision og improvisation vil være i fokus på køkkenlæringen. På Trabjerggård er der ansat en kok som faglærer.

 

Hjemmelavet farverig påskekylling.

 

KREATIV LÆRING

På Trabjerggårds kreative værksted “Hønsehuset”, laves der rigtig mange sæson- og traditionsbetonede aktiviteter året rundt. Vi vægter traditioner højt, og der er derfor altid fokus på oppyntning i disse forbindelser. Der laves blomsterdekorationer, maling, pileflet, strik, sy, klippe/klistre produkter og mange andre aktiviteter, hvor vi har fokus på den enkeltes evne til at skabe, kreere og fantasere, samtidig med, at der er fokus på at understøtte borgernes almene viden, i forhold til samfundsrelevante emner. Der er også mulighed for at integrere dansk, engelsk og matematik undervisning på dette hold. Det er også her, der produceres kranse og dekorationer til højtiderne, og Trabjerggårds årlige julemarked. Til søgning af kreative ideer anvendes bl.a. Ipads, og der lånes bøger på biblioteket. Der er derfor tale om en kreativ tilgang til selve indlæringsdelen. Emner og temaer kan tilbydes individuelt eller på små hold, afhængigt af den enkelte borgers niveau og mål. Den kreative læring varetages af Trabjerggårds lærere.

 

 

 

Casper hjælper mureren

HÅNDVÆRKERHOLDET

Det praktiske arbejde er en stor del af Trabjerggårds koncept, hvad enten borgeren er visiteret til STU, ressourceforløb eller beskyttet beskæftigelse.
Der er en lang række vedligeholdelsesopgaver, som dagligt skal løses i driften. Det kan f.eks. være malerarbejde, trækløvning, fliselægning, have- og anlægsarbejde samt diverse små reparationer.
Trabjerggård har aktuelt tre faglærer ansat på dette hold; en tømrer, en elektriker og en murer, hvilket sikrer en høj håndværksmæssig faglighed og læring for borgerne. Håndværkerne ansporer desuden borgerne til at prøve nye ting, så der skabes læring, i forhold til at være fleksible og omstillingsparate.
Arbejdet med vedligeholdelse og andre udendørs aktiviteter er med til, at borgeren, via egen indsats, får ejerskab til stedet og forståelse for arbejdets værd. Trabjerggård vægter, at arbejdet giver mening for borgeren, som skal kunne se og forstå selve arbejdsprocessen fra A til B.

 

 

Malene på ridetur

HESTENS RØGT OG PLEJE – HESTE ASSISTEREDE PÆDAGOGISKE AKTIVITETER PÅ TRABJERGGÅRD HESTECENTER

Trabjerggård Hestecenter tilbyder i år en lang række hesteassisterede pædagogiske aktiviteter i stalden, som fokuserer på borgerens arbejde med heste, og dermed også sig selv.

I det daglige er der primært fokus på hestens røgt og pleje, og der lægges vægt på at skabe tryghed til, og nærvær med hestene. Aktuelt har vi fjordheste, islændere, føl og en varmblodsblanding i stalden, som danner rammen om vores hesteassisterede aktiviteter. Alle vores heste er rolige dyr, og derfor er de specielt godt egnede til arbejdet med borgere med funktionsnedsættelser.
På Trabjerggård vægter vi at have gode faciliteter, og derfor har vi både ridehal og udendørs ridebane. Arbejdet med hestene er en helårsaktivitet.
I arbejdet med hestene er der stor opmærksomhed på læringselementer, i forhold til den personlige udvikling, herunder bl.a. at turde, at få nye udfordringer, at kunne samarbejde, at kunne være fleksibel, at kunne være tålmodig, at tage ansvar for levende dyr og for hinanden.

I denne proces, præsenteres borgerne for en lang række hestefaglige opgaver, herunder korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering og omgang med hestene, ligesom det daglige staldarbejde i forbindelse med fodring, strigling, pleje af seletøj, almindeligt vedligehold og udmugning, også er en del af konceptet. Vi vægter også den motoriske træning og sansestimuli, i forbindelse med ridningen.
Der er ydermere fokus på læring om arbejde fra jorden med hesten, ligesom der er fokus på tryghed ved omgang med heste. Der kan i øvrigt tilbydes undervisning i klassisk dressurridning, samt praktisk arbejde i stalden. Det er ikke nødvendigt, at borgeren har erfaring fra tidligere, for at kunne indgå i de hesteassisterede aktiviteter, og det er heller ikke er et krav, at borgeren skal ride på hestene. Borgere, som er usikre i begyndelsen, kan sagtens have glæde af det øvrige samvær med hestene.
Hesteholdet varetages af Trabjerggårds hestefaglige team, der består af tre ride lærere med pædagogisk – og sundhedsfaglig baggrund, samt en praktisk staldmedarbejder. For oplysninger om Trabjerggård Hestecenter kontaktes Ane Trabjerg på tlf. 2714 2506.

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Ane mobil: 27142506 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk