Et socialpædagogisk bo– og beskæftigelsestilbud for unge

"Udvikling til fremtiden"

Personale

På Trabjerggård ønsker vi at skabe dynamik i hverdagen for vores borgere, og derfor er vores personalestab også repræsenteret af flere forskellige faggrupper.
Vi har et kompetent, stabilt og professionelt personale, bestående af mennesker med mange års erfaring, samt solid viden inden for det social pædagogiske – og psykiatriske område.
Aktuelt består personalegruppen af følgende faggrupper: Pædagoger, socialpædagog, sygehjælper, SOSU assistenter, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer, tømrer, elektriker, murer, landmand, levnedsmiddeltekniker, blomsterbinder, anlægsgartner, detailslagtere, ridelærere, maskinarbejder og en udvidet maskinmester.
Trabjerggård er heller ikke større, end “alle kender alle”, dvs. hvis en kollega fx er fraværende pga. kursus eller sygdom, skal vi ikke tilkalde en fremmed vikar, da alle kolleger kender alle borgere.
Det skaber tryghed i borgergruppen, at personalet til hver en tid kan træde ind i en anden enhed, ligesom det frembringer en faglig grundighed i forhold til, at der er flere faggrupper om at observere og vurdere borgerne.
Næsten alle medarbejdere på Trabjerggård arbejder på skiftende tider af døgnet, hvorved der først og fremmest sikres genkendelighed for borgerne, ligesom fleksibiliteten er høj i tilfælde af fravær.

Ledelsen på Trabjerggård

Ane Trabjerg
Ane Trabjerg – Leder og ejer af Trabjerggård

Ane blev ansat som leder af Trabjerggård primo 2011. Ane har en baggrund som socialrådgiver i en kommunal myndighedssektion under Handicap og Psykiatri. Hun har tidligere primært beskæftiget sig med at visitere borgere til ydelser efter servicelovens paragraffer, herunder bl.a. pædagogisk støtte og bo – og behandlingstilbud. Ane varetager i det daglige, udover medledelsesposten, en lang række andre funktioner på Trabjerggård, lige fra konceptudvikling til den administrative post. Herunder arbejder hun bl.a. også med de opgaver, som har socialfaglig karakter, eksempelvis statusrapporter og koordinering af arbejdet med samarbejdspartnere, mm. Ane fungerer desuden som daglig leder af Trabjerggård Hestecenter.

 

Walter Trabjerg
Walther Trabjerg – Leder og ejer af Trabjerggård

I samarbejde med sin hustru, Ane Trabjerg, har Walther ligeledes fungeret som leder på Trabjerggård, siden primo 2011.
Walther har 25 års ledelseserfaring som produktionschef fra det private erhvervsliv, bl.a. fra B&O, Dantrafo og Hanells. Walther er udover sit medlederskab også daglig leder af Beskæftigelsen på Trabjerggård. Walther er aktiv sportsudøver og har i mange år arbejdet med vægttræning og været ansat som kostvejleder og instruktør i et helsestudie. Walther varetager den generelle kostvejledning for borgerne, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sund kostpolitik på Trabjerggård. Han har desuden en lang række personalemæssige funktioner, herunder udviklingssamtaler, mm.

Pædagogisk leder og ansvarlig for boenhederne

Pernille Clausen
Pernille Clausen

Pernille er oprindeligt uddannet socialpædagog og social- og sundhedshjælper, og har mange års erfaring med at yde pædagogisk støtte til borgere på specialområdet.
Hun arbejder som både bo træner og hjemmevejleder, men har også en stor administrativ post som pædagogisk leder og afdelingsleder i boenheden Bøgely.
Pernille er ansvarlig for observationer og vurderinger af borgerne, herunder udarbejdelse af statusrapporter og pædagogiske handleplaner.

Personaleleder og ansvarlig for STU / dagbeskæftigelse

Kaj Kristensen
Kaj Kristensen

Kaj er oprindelig uddannet landmand med grønt bevis, der certificerer ham til at opkøbe og drive landbrug. Der ud over har Kaj 10 års arbejdserfaring med kristent børne- og ungdomsarbejde fra den frivillige verden (NGO). Siden 2011 har Kaj arbejdet med STU og social pædagogik og i 2015 blev han skoleleder på en STU skole med tilhørende bofællesskab. Kaj er efteruddannet i KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og begyndte på Trabjerggård i sommeren 2016. Her er han personaleleder og har ansvar for Trabjerggårds  Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) samt dagbeskæftigelsen i samarbejde med Walther. I sin fritid har Kaj siden 2010 været formand for et lokalt menighedsråd i Silkeborg.

Administrativ koordinator

Regina Bertelsen
Regina Bertelsen

Regina har en baggrund som levnedsmiddeltekniker og detailslagter. Hun er igang med at uddanne sig til seksualvejleder. Regina har mange års erfaring med koordinering og arbejder primært som administrativ koordinator og har i den forbindelse mange ad hoc opgaver i løbet af dagen. Regina udarbejder fx arbejdsplaner, opdaterer og vedligeholder hjemmesiden og facebook profilen, og koordinerer borgernes aktiviteter og aftaler. Hun arbejder også som hjemmevejleder og bo træner, både i hverdagene og i weekenderne.

Bogholderi og kontor

Charlotte Mortensen
Charlotte Mortensen

Charlotte arbejder på Trabjerggårds kontor fra mandag til torsdag, og varetager først og fremmest bogholderfunktionen, bl.a. i forhold til opfølgning på timetal, budgetter, kontrakter og overordnet økonomioverblik, både i forhold til borgerne og til Trabjerggård generelt.

Charlotte kan kontaktes på telefonen alle dage fra mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Vær venligst opmærksom på, at kontoret holder lukket om fredagen.

Øvrig personalestab

Anette Sonne
Anette Sonne – Faglærer, botræner og hjemmevejleder

Anette er uddannet lærer og arbejder som både hjemmevejleder og bo træner i hverdagene og i weekenderne.

Anette varetager de faglige læringselementer i STU’en samt de sæsonbetonede kreative aktiviteter i “Hønsehuset”. F.eks. pileflet, dekorering, filtning, syning eller strikning. Anette har altid været kreativ og står, sammen med borgerne,for oppyntning af fællesarealer til året højdepunkter og højtider.

 

Judi Mølskov Beck
Judi Mølskov Beck – Botræner og hjemmevejleder

Judi har mere end 20 års erfaring som sygeplejerske og er ansat i fleksjob på Trabjerggård. Her har hun en 1:1 opgave med en borger som nyder stor glæde af Judis arbejde som botræner og hjemmevejleder. Judi er rigtig dygtig til mange huslige opgaver. Hun kan både sy og dekorere samt bage noget velsmagende og lækkert. Judi har et stort hjerte for unge med særlige behov.

Anja Tonnesen
Anja Tonnesen – Botræner og hjemmevejleder

Anja arbejder som hjemmevejleder og botræner i begge boenheder. Hun arbejder både i dag- aften og weekend timerne. Anja er en haj til computerspil, hvilket bemærkes positivt i borgergruppen. Anja har også redet meget, da hun var yngre, og hun kan således drage nytte af disse erfaringer i sit arbejde på Trabjerggård. Anja er uddannet pædagog og er i gang med efteruddannelse til autismepilot.

 

Heidi Hansen
Heidi Hansen – Botræner og hjemmevejleder

Heidi er uddannet blomsterdekoratør og meget kreativ. Hun samarbejder med borgerne og Anette om de dekorationsmæssige aktiviteter, bl.a. når der skal pyntes op på Trabjerggård til de forskellige årstider og højtider. Hun arbejder som botræner og hjemmevejleder både i hverdage og i weekender.

Per Jørgensen
Per Jørgensen – Botræner og hjemmevejleder

Per er uddannet detailslagter og pædagog og har en lang erfaring med arbejdet inden for specialområdet. Han arbejder som hjemmevejleder og bo træner i hverdagene og i weekenderne. Per har særdeles gode evner i forhold til madlavning, hvilket borgerne profiterer meget af under ADL træningen. Han er desuden i besiddelse af ”grønne fingre”, da han også har erfaring med gartneriarbejde, og har derfor en lang række kompetencer at trække på i hverdagen. .

 

Helle Raben
Helle Raben – Botræner og hjemmevejleder

Helle arbejder som bo træner og hjemmevejleder i hverdage og weekender. Hun har en baggrund som SOSU hjælper og pædagog.

Mariann Krause Sørensen
Mariann Krause Sørensen – Botræner og hjemmevejleder

Mariann er uddannet pædagog og efteruddannet indenfor KRAP, unge med ADHD og grundkursus i psykologi. Mariann har tidligere arbejdet som kommunal bostøtte efter servicelovens §85 og underviser i et kostskolemiljø for unge med særlige behov.

Mariann Andersen Glud
Mariann Andersen Glud – botræner og hjemmevejleder

 

 

Diana Alber Brandt
Diana Albér Brandt – Ridelærer og hjemmevejleder

Diana er på barselsorlov

Allan Ringgaard
Allan Ringgaard – Botræner og hjemmevejleder

Allan er uddannet pædagog, fotograf og elektromekaniker. Gennem mange år har Allan arbejdet på en døgninstitution og har stor erfaring med børn- og unge fra denne type institutioner. Trabjerggårds STU har glæde af Allans erfaring som selvstændig fotograf og hans viden om It og reparation af fx smartphones

Hanne Skafte-Christensen
Hanne Skafte-Christiansen – faglærer i Trabjerggård ridecenter, botræner og hjemmevejleder

 

Dorthe Arp
Dorthe Arp – Ridelærer og hjemmevejleder

Dorthe er uddannet pædagog, og har stor erfaring som hjemmevejleder fra et lignende botilbud, inden hun kom til Trabjerggård. Dorthe har redet siden hun var barn, på mange forskellige slags heste, lige fra ponyer, islændere og større sportsheste, og har haft egne heste i en årrække. Dorthes primære fokus ligger aktuelt i dressuren, og hun varetager typisk denne del af undervisningen i STU`en og Beskæftigelsen. Dorthe arbejder både som faglærer på Trabjerggårds Hestecenter, og som hjemmevejleder i boenhederne.

Mia Dabelstein Pedersen
Mia Dabelstein Pedersen – Ridelærer og hjemmevejleder

Mia er uddannet pædagog og handicap ride instruktør. Hun arbejder som hjemmevejleder i begge boenheder og underviser i Trabjerggårds Hestecenter, både med grupper og 1:1 støtte. Hun underviser også i omverdensforståelse og andre almen dannende fag i Trabjerggårds STU.

Line Kehlet
Line Kehlet er faglærer i Trabjerggård ridecenter

Line er på barselsorlov

 

Jesper Haurvig
Jesper Haurvig – Faglærer

Jesper er uddannet tømrer, og arbejder på Trabjerggård på alle hverdage, i den beskyttede beskæftigelse og STU’ en.
Hans arbejdsområde fordeler sig meget bredt, idet han sammen med borgerne, varetager en lang række interne som eksterne arbejdsfunktioner. Det kan fx være alt lige fra istandsættelser af borgernes lejligheder, vedligeholdelsesopgaver, småreparationer eller større projekter.
Jesper er god til at se detaljerne i arbejdet, og er meget grundig under udførelsen. Han har et stort fokus på at give vores borgere nye udfordringer i deres dagligdag. Jesper har sin hund Schalke med på arbejde hver dag.

Schalke

Jespers sorte labrador hunhund Schalke på 9 år, fungerer som fast ”gårdhund” på Trabjerggård, da hun altid er med Jesper på arbejde. Og ja, hun ER opkaldt efter foldboldklubben ”Schalke 0-4”. Dette er til stor glæde og gavn for vores borgere og Schalke har naturligvis fast tilholdssted i sin kurv, eller foran brændeovnen i fællessrummet, hvis hun skal hvile sig. Schalke er med overalt i vores beskæftigelse / STU, og spreder glæde og mange smil, alle de steder hun kommer. Schalke bevæger sig aldrig uden for Trabjerggårds arealer, medmindre hun bliver budt med på en gåtur i løbet af dagen.

 

John Gregersen
John Gregersen – Pedel

John er Trabjerggårds faste pedel i mange af hverdagens aktiviteter, og arbejder fast på hverdage.
John deltager i en lang række opgaver i beskæftigelsen og i STU´ en, særligt i forhold til Trabjerggårds udehold, bl.a. i forbindelse med opgaver på Trabjerggård Hestecenter, men også i forhold til fx trækløvning, eksterne haveopgaver, alment vedligehold, mm.
John er også en knag til at tage vores borgere med på gode oplevelser, bl.a. fisketure.

 

Torben Byskov Thomassen
Torben Byskov Thomassen – Faglærer

Torben er uddannet detailslagter og elektriker, og arbejder på Trabjerggård på hverdage i den beskyttede beskæftigelse og STU ´en.
Torben laver el-arbejde, istandsætter borgernes lejligheder og deltager i større renoveringer, altid i samarbejde med Trabjerggårds borgere.
Torben har sin hund, Loui, med på arbejde hver dag, hvilket alle på Trabjerggård nyder gavn af.

Loui

 

Torben Ravn Christensen
Torben Ravn Christensen – Faglærer

Torben er uddannet murer og arbejder i Trabjerggårds beskyttede beskæftigelse som faglærer på alle hverdage. Han varetager små og store opgaver med renovering og reperationer sammen med Trabjerggård’s borgere.

Martin Petersen - faglærer
Martin Petersen – Faglærer

Martin er uddannet maskinarbejder og indgår i dagbeskæftigelsen på Trabjerggård med mange forskellige opgaver omkring håndværk. Martin er god til at bringe sig selv i spil, så borgergruppen har en på deres egen alder at spejle sig i.

Maiken Runoberg Vejrum
Maiken Runoberg Vejrum

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Ane mobil: 27142506 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk