Et socialpædagogisk bo– og beskæftigelsestilbud for unge

"Udvikling til fremtiden"

Personale

På Trabjerggård ønsker vi at skabe dynamik i hverdagen for både borgere og personale, og derfor er personalestaben også repræsenteret af flere forskellige faggrupper.
Vi har et kompetent, stabilt og professionelt personale, bestående af mennesker med mange års erfaring, samt solid viden inden for det social pædagogiske – og psykiatriske område. Det frembringer en grundighed i forhold til, at der er flere faggrupper om, at observere og vurdere borgerne. Aktuelt består personalegruppen af følgende faggrupper:

Pædagoger, socialpædagoger, SOSU-hjælpere, sygeplejerske, socialrådgivere, seksualvejleder, skolelærer, tømrer, elektriker, murer, maskinarbejder, levnedsmiddeltekniker, blomsterbinder, detailslagtere, dyrepasserassistent, handicaprideinstruktører, ridelærere og en udvidet maskinmester.
.Næsten alle medarbejdere på Trabjerggård arbejder på skiftende tider af døgnet, hvorved der først og fremmest sikres genkendelighed for borgerne, ligesom fleksibiliteten er høj, i tilfælde af fravær.

Ledelsen på Trabjerggård

Ane Trabjerg
Ane Trabjerg, ejer af Trabjerggård

Ane blev ansat som leder af Trabjerggård primo 2011. Ane har en baggrund som socialrådgiver i Myndighed, Handicap og Psykiatri. Hun har tidligere primært beskæftiget sig med at visitere borgere til ydelser efter servicelovens paragraffer, herunder bl.a. pædagogisk støtte og bo – og behandlingstilbud. Ane har varetaget en lang række funktioner på Trabjerggård, lige fra konceptudvikling til socialfaglige opgaver, ligesom hun har fungeret som daglig leder af Trabjerggård Hestecenter.

I en periode har Ane nu givet sit lederskab videre til Walther Trabjerg, idet hun har fokus på at blive udannet til psykolog ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

 

Walter Trabjerg
Walther Trabjerg, leder og ejer af Trabjerggård

 

 

I samarbejde med sin hustru, Ane Trabjerg, har Walther ligeledes fungeret som leder på Trabjerggård, siden primo 2011.
Walther har 25 års ledelseserfaring som produktionschef fra det private erhvervsliv, bl.a. fra B&O, Dantrafo og Hanells. Walther er udover sit medlederskab også daglig leder af Beskæftigelsen på Trabjerggård. Walther er aktiv sportsudøver og har i mange år arbejdet med vægttræning og været ansat som kostvejleder og instruktør i et helsestudie. Walther varetager den generelle kostvejledning for borgerne, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sund kostpolitik på Trabjerggård. Han har desuden en lang række personalemæssige funktioner, herunder udviklingssamtaler, mm.

Pædagogisk leder og ansvarlig for boenhederne

Pernille Clausen
Pernille Clausen

Pernille er oprindeligt uddannet socialpædagog og social- og sundhedshjælper med efteruddannelse i KRAP. Hun har mange års erfaring med at yde pædagogisk støtte til borgere på specialområdet. Hun er pædagogisk leder og ansvarlig for begge boenheder.

Administrativ koordinator

Regina Bertelsen
Regina Bertelsen

Regina har en baggrund som levnedsmiddeltekniker og detailslagter. Hun har afsluttet uddannelsen som seksualvejleder og KRAP kursus i 2018. Regina har mange års erfaring med koordinering og arbejder primært som administrativ koordinator og har i den forbindelse mange ad hoc opgaver i løbet af dagen. Regina udarbejder fx arbejdsplaner, opdaterer og vedligeholder hjemmesiden og facebook profilen, og koordinerer borgernes aktiviteter og aftaler. Hun arbejder også som hjemmevejleder og bo træner, både i hverdagene og i weekenderne.

Bogholderi og kontor

Charlotte Mortensen
Charlotte Mortensen

Charlotte arbejder på Trabjerggårds kontor fra mandag til torsdag, og varetager først og fremmest bogholderfunktionen, bl.a. i forhold til opfølgning på timetal, budgetter, kontrakter og overordnet økonomioverblik, både i forhold til borgerne og til Trabjerggård generelt.

Charlotte kan kontaktes på telefonen alle dage fra mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Vær venligst opmærksom på, at kontoret holder lukket om fredagen.

Øvrig personalestab

Anette Sonne
Anette Sonne                Faglærer og hjemmevejleder

Anette er uddannet lærer og varetager de faglige læringselementer i STU’en samt de sæsonbetonede kreative aktiviteter i dagbeskæftigelsen. Anette har deltaget i KRAP kursus og fungerer også som hjemmevejleder i boenheden Kastanjely.

 

Judi Mølskov Beck
Judi Mølskov Beck Botræner og hjemmevejleder

Judi har mere end 20 års erfaring som sygeplejerske og er ansat i fleksjob på Trabjerggård. Her har hun en 1:1 opgave med en borger, som nyder stor glæde af Judis arbejde som botræner og hjemmevejleder. Judi har deltaget i KRAP kursus.

Anja Tonnesen
Anja Tonnesen Botræner og hjemmevejleder

Anja er uddannet pædagog med efteruddannelse som autismepilot og har deltaget i KRAP kursus. Hun arbejder som hjemmevejleder og botræner i begge boenheder.

 

Heidi Hansen
Heidi Hansen Botræner og hjemmevejleder

Heidi er uddannet blomsterdekoratør og meget kreativ.  Hun har deltaget i KRAP kursus og arbejder som botræner og hjemmevejleder.

Per Jørgensen
Per Jørgensen Botræner og hjemmevejleder

Per er uddannet detailslagter og pædagog og har en lang erfaring med arbejdet inden for specialområdet. Per har deltaget i KRAP kursus og arbejder som hjemmevejleder og bo træner.

 

Helle Raben
Helle Raben Botræner og hjemmevejleder

Helle arbejder som bo træner og hjemmevejleder i hverdage og weekender. Hun har en baggrund som SOSU hjælper og pædagog og har deltaget i KRAP kursus.

Mariann Krause Sørensen
Mariann Krause Sørensen Botræner og hjemmevejleder

Mariann er uddannet pædagog og efteruddannet indenfor KRAP, unge med ADHD og grundkursus i psykologi. Hun arbejder som botræner og hjemmevejleder.

Mariann Andersen Glud
Mariann Andersen Glud Botræner og hjemmevejleder

Mariann er uddannet pædagog og har deltaget i KRAP kursus. Hun er hjemmevejleder og botræner i begge boenheder.

Hanne Skafte-Christensen
Hanne Skafte-Christiansen Hjemmevejleder og faglærer i Trabjerggård Hestecenter

 

Kristina Vinther Knudsen        Botræner, hjemmevejleder og faglærer i kreative fag

Kristina er uddannet pædagog og har deltaget i KRAP kursus. Hun arbejder som botræner og hjemmevejleder i begge boenheder. Hun er også faglærer i Trabjerggårds kreative fag.

Karin Forbæk Svane              Botræner, hjemmevejleder og faglærer i kreative fag

Karin er uddannet pædagog og arbejder som botræner og hjemmevejleder i begge boenheder. Karin har mange kreative evner, som udnyttes i STU’en og dagbeskæftigelsens kreative fag.

 

Katrine Schønberg Andersen    Botræner og hjemmevejleder

Katrine er uddannet pædagog og arbejder som botræner og hjemmevejleder.

Kenn Mehder          Hjemmevejleder og faglærer i køkkenet

Kenn er oprindeligt uddannet detailslagter, med mange års erfaring indenfor sit fag. Han er faglærer i køkkenet, hvor der laves mad til Trabjerggårds borgere, samt underviser i STU’en og dagbeskæftigelsen – både i grupper og 1:1 i et udslusningsforløb. Kenn har desuden arbejdet indenfor psykiatrien og er hjemmevejleder i Trabjerggårds boenhed Bøgely.

Sofie Bachmann Lange          Faglærer i Trabjerggård Hestecenter

 

 

Mia Dabelstein Pedersen
Mia Dabelstein Pedersen Ridelærer og hjemmevejleder

Mia er uddannet pædagog og handicap ride instruktør og har deltaget i KRAP kursus. Hun arbejder som hjemmevejleder i begge boenheder og underviser i Trabjerggårds Hestecenter, både med grupper og 1:1 støtte. Hun underviser også i omverdensforståelse og andre almen dannende fag i Trabjerggårds STU.

Line Kehlet
Line Kehlet Faglærer i Trabjerggård ridecenter

 

Jesper Haurvig
Jesper Haurvig Faglærer

Jesper er uddannet tømrer og har deltaget i KRAP kursus. Han arbejder på Trabjerggård på alle hverdage, i den beskyttede beskæftigelse og STU’ en.
Hans arbejdsområde fordeler sig meget bredt, idet han sammen med borgerne, varetager en lang række interne som eksterne arbejdsfunktioner. Det kan fx være alt lige fra istandsættelser af borgernes lejligheder, vedligeholdelsesopgaver, småreparationer eller større projekter.
Jesper er god til at se detaljerne i arbejdet, og er meget grundig under udførelsen. Han har et stort fokus på at give vores borgere nye udfordringer i deres dagligdag. Jesper har sin hund Nani med på arbejde hver dag.

 

John Gregersen
John Gregersen Pedel

John er Trabjerggårds faste pedel i mange af hverdagens aktiviteter, og arbejder fast på hverdage.
John deltager i en lang række opgaver i beskæftigelsen og i STU´ en. Bl.a. i forbindelse med opgaver i Trabjerggård Hestecenter, men også i forhold til fx trækløvning og alment vedligehold.

 

Torben Byskov Thomassen
Torben Byskov Thomassen  Faglærer

Torben er uddannet detailslagter og elektriker og har deltaget i KRAP kursus. Han arbejder på Trabjerggård på hverdage i den beskyttede beskæftigelse og STU´en.
Torben laver el-arbejde, istandsætter borgernes lejligheder og deltager i større renoveringer, altid i samarbejde med Trabjerggårds borgere.
Torben har sin hund, Loui, med på arbejde hver dag, hvilket alle på Trabjerggård nyder gavn af.

Loui

 

Torben Ravn Christensen
Torben Ravn Christensen Faglærer

Torben er uddannet murer og har deltaget i KRAP kursus. Han arbejder i Trabjerggårds beskyttede beskæftigelse som faglærer. Han varetager små og store opgaver med renovering og reperationer sammen med Trabjerggård’s borgere.

Martin Petersen Faglærer

Martin er uddannet maskinarbejder og har deltaget i KRAP kursus. Han indgår i dagbeskæftigelsen på Trabjerggård med mange forskellige opgaver omkring håndværk. Martin er god til at bringe sig selv i spil, så borgergruppen har en på deres egen alder at spejle sig i. Martin har sin hund Thelma med på arbejde hver dag.

Labradorhvalpen Thelma

 

Maiken Runoberg Vejrum
Maiken Runoberg Vejrum Pædagogstuderende, hjemmevejleder og klubmedarbejder

Maiken er pædagogstuderende og arbejder på Trabjerggård som hjemmevejleder og klubmedarbejder. Hendes alder og personlighed gør, at hun har en vigtig funktion i vores aftenklub, hvor hun skaber et fantastisk ungemiljø for Trabjerggårds borgere.

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk