Et socialpædagogisk bo– og beskæftigelsestilbud for unge

"Udvikling til fremtiden"

Visitation

På Trabjerggård giver vi den anbringende myndighed mulighed for individuel tilpasning i forhold til vores ydelser, uanset hvilket behandlingstilbud det drejer sig om – Boenheden “Kastanjely”, Boenheden “Bøgely”, Beskyttet beskæftigelse, “Bo selv med støtte” eller STU – forløb.

Fleksibilitet og differentiering er nøgleordene i forhold til selve opholdet, både for borgeren og for forvaltningen. Underforstået, at vi først og fremmest kan målrette og intensivere behandlingsplanen til den enkelte borger, hvilket naturligvis medfører differentiering i vores takster, således at kommunerne udelukkende betaler for de ydelser, som borgerne reelt har brug for. Dvs. at borgeren, forvaltningen og Trabjerggård sammen skaber et fyldestgørende og forsvarligt behandlingsmæssigt grundlag.

Visitationsproceduren foregår således, at anbringende myndighed kontakter Trabjerggård, med henblik på først og fremmest en positiv dialog, herefter gennemlæsning og vurdering af sagens akter, hvorefter vi i fællesskab tager stilling til, om borgeren med sine problemstillinger, passer ind med Trabjerggårds øvrige borgergruppe. Herefter afholdes der altid et formøde. Forud for mødet opsætter Trabjerggård en behandlingsplan for den kommende borger. Efterfølgende gennemgår vi denne i samarbejde med den måske kommende borger, forvaltningen og eventuelt borgerens familiære netværk. Således kommer behandlingsplanen altid til at tage et godt og konstruktivt udgangspunkt, til og for den enkelte.

For nærmere information i forbindelse med visitation og eventuelle besøg, kan der rettes henvendelse til leder Ane Trabjerg på tlf.: 27 14 25 06 eller Walther Trabjerg på tlf.: 20 99 62 14.

Der er ligeledes mulighed for at ringe til Charlotte Mortensen på kontoret, mandag til torsdag, på tlf.: 75 67 62 14 i tidsrummet 8.00 til 15.00.
Vi gør opmærksom på at kontoret er lukket om fredagen.

 

Normering

Trabjerggård har åbent 365 døgn om året.
Personalet møder ind på alle hverdage kl. 07.00 og går hjem igen kl. 21.30.
I weekenderne møder personalet ind kl. 9.30 og er til stede indtil kl. 21.30.
Derudover er der altid en bagvagt fra kl. 21.30 til kl. 07.00 på alle ugens syv dage.
Såfremt en borger måtte have et særligt behov for vågen eller sovende nattevagt i en periode, kan dette tilbydes på særskilt takst.

Visitationen til:

– Boenheden “Bøgely” foregår jf. servicelovens § 107.
Normeringen og taksterne i Trabjerggårds boenhed “Bøgely” fastsættes af Hedensted kommune.
Borgerne i “Bøgely” har alle en privat lejekontrakt med Trabjerggård, jf. Lejeloven.

– Boenheden “Kastanjely” foregår jf. servicelovens § 85. “Kastanjely” tager imod borgere, der eksempelvis kommer direkte fra indlæggelse, uddannelsesforløb, forældrenes hjem eller egen bolig.

– ”Bo – selv med støtte” og efterværn i form af pædagogisk støtte, er ligeledes jf. servicelovens § 85.

– Beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103

– STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), jf. Lov om STU.

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Ane mobil: 27142506 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk