Velkommen til

Trabjerggårds blog

Her kan du læse små fortællinger og beskrivelser fra oplevelser og ture, nyheder og hverdags glimt på Trabjerggård. 

Find vores blog her.

Se også billedarkivet på facebook her.

Om Trabjerggård

Vores primære formål er at tilbyde ressourcesvage og sårbare mennesker en meningsfuld tilværelse med livskvalitet.
Læs mere om:

Hverdagen på Trabjerggård

Trabjerggård tilbyder en konstruktiv hverdag, præget af orden, overskuelighed og forudsigelighed.
Læs mere om:

Trabjerggård tilbyder aktuelt 4 forskellige aktiviteter

Visitation

Trabjerggård tilbyder individuelt tilpassede ydelser efter servicelovens §85, §103, §107 samt lov om STU. Læs mere om hvordan man visiteres her

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk