Velkommen til

Personale-old

På Trabjerggård ønsker vi at skabe dynamik i hverdagen for både borgere og personale, og derfor er personalestaben også repræsenteret af flere forskellige faggrupper.
Vi har et kompetent, stabilt og professionelt personale bestående af mennesker med mange års erfaring, samt solid viden inden for det socialpædagogiske – og psykiatriske område. Det frembringer en grundighed i forhold til, at der er flere faggrupper om, at observere og vurdere borgerne. Aktuelt består personalegruppen af følgende faggrupper:

Pædagoger, socialpædagoger, SOSU-hjælpere, sygeplejerske, socialrådgivere, seksualvejleder, skolelærer, tømrer, elektriker, murer, maskinarbejder, levnedsmiddeltekniker, blomsterbinder, detailslagtere, dyrepasserassistent, handicaprideinstruktører, ridelærere og en udvidet maskinmester.

Næsten alle medarbejdere på Trabjerggård arbejder på skiftende tider af døgnet, hvorved der først og fremmest sikres genkendelighed for borgerne, ligesom fleksibiliteten er høj, i tilfælde af fravær.

Ledelsen på Trabjerggård

Ane Trabjerg
Ane Trabjerg, ejer af Trabjerggård

Ane blev ansat som leder af Trabjerggård primo 2011. Ane har en baggrund som socialrådgiver i Myndighed, Handicap og Psykiatri. Hun har tidligere primært beskæftiget sig med at visitere borgere til ydelser efter servicelovens paragraffer, herunder bl.a. pædagogisk støtte og bo – og behandlingstilbud. Ane har varetaget en lang række funktioner på Trabjerggård, lige fra konceptudvikling til socialfaglige opgaver, ligesom hun har fungeret som daglig leder af Trabjerggård Hestecenter.

I en periode har Ane nu givet sit lederskab videre til Walther Trabjerg, idet hun har fokus på at blive udannet til psykolog ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

Walter Trabjerg
Walther Trabjerg, leder og ejer af Trabjerggård

I samarbejde med sin hustru, Ane Trabjerg, har Walther ligeledes fungeret som leder på Trabjerggård, siden primo 2011.
Walther har 25 års ledelseserfaring som produktionschef fra det private erhvervsliv, bl.a. fra B&O, Dantrafo og Hanells. Walther er udover sit medlederskab også daglig leder af Beskæftigelsen på Trabjerggård. Walther er aktiv sportsudøver og har i mange år arbejdet med vægttræning og været ansat som kostvejleder og instruktør i et helsestudie. Walther varetager den generelle kostvejledning for borgerne, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sund kostpolitik på Trabjerggård. Han har desuden en lang række personalemæssige funktioner, herunder udviklingssamtaler, mm.

Pædagogisk leder og ansvarlig for boenhederne

Pernille Clausen
Pernille Clausen

Pernille er oprindeligt uddannet socialpædagog og social- og sundhedshjælper med efteruddannelse i KRAP. Hun har mange års erfaring med at yde pædagogisk støtte til borgere på specialområdet. Hun er pædagogisk leder og ansvarlig for begge boenheder.

Administrativ koordinator

Regina Bertelsen
Regina Bertelsen

Regina har en baggrund som levnedsmiddeltekniker og detailslagter. Hun er uddannet seksualvejleder og har afsluttet KRAP kursus i 2018. Regina har mange års erfaring med koordinering og arbejder primært med personalets arbejdsplan og borgernes mulighed for deltagelse på de forskellige hold i dagbeskæftigelsen.

Bogholderi og kontor

Charlotte Mortensen
Charlotte Mortensen, Økonomi

Charlotte er på Trabjerggårds kontor fra mandag til torsdag, og varetager først og fremmest bogholderfunktionen.

Charlotte kan kontaktes på telefonen alle dage fra mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Vær venligst opmærksom på, at kontoret holder lukket om fredagen.

Øvrig personalestab

Vicki Gissel

Vicki er uddannet pædagog og har en kandidat i generel pædagogik med speciale i motivation. Vicki har administrative opgaver kombineret med ad hoc opgaver i boenhederne

Sanni Johnsen
Socialrådgiver, botræner og hjemmevejleder

Sanni er uddannet socialrådgiver med erfaring fra familierådgivningen. Sanni har både administrative opgaver og arbejder som botræner og hjemmevejleder

Marie Rysbjerg Henriksen
Sygeplejerske

Marie er uddannet sygeplejerske. Hun er ansvarlig for medicinhåndtering og hjælper med sundhedsfaglige vurderinger

Anette Sonne
Anette Sonne                Faglærer og hjemmevejleder

Anette er uddannet skolelærer og varetager de faglige læringselementer i STU’en samt de sæsonbetonede kreative aktiviteter i dagbeskæftigelsen. Anette har deltaget i KRAP kursus og fungerer også som hjemmevejleder i boenhederne.

Judi Mølskov Beck
Judi Mølskov Beck Botræner og hjemmevejleder

Judi har mere end 20 års erfaring som sygeplejerske og er ansat i fleksjob på Trabjerggård. Her har hun en 1:1 opgave med en borger, som nyder stor glæde af Judis arbejde som botræner og hjemmevejleder. Judi har deltaget i KRAP kursus.

Anja Tonnesen
Anja Tonnesen Botræner og hjemmevejleder

Anja er uddannet pædagog med efteruddannelse som autismepilot og har deltaget i KRAP kursus. Hun arbejder som hjemmevejleder og botræner.

Heidi Hansen
Heidi Hansen Botræner og hjemmevejleder

Heidi er uddannet blomsterdekoratør og meget kreativ.  Hun har deltaget i KRAP kursus og arbejder som botræner og hjemmevejleder

Per Jørgensen
Per Jørgensen Botræner og hjemmevejleder

Per er uddannet detailslagter og pædagog og har en lang erfaring med arbejdet inden for specialområdet. Per har deltaget i KRAP kursus og arbejder som hjemmevejleder og botræner.

Helle Raben
Helle Raben Botræner og hjemmevejleder

Helle arbejder som botræner og hjemmevejleder i hverdage og weekender. Hun har en baggrund som SOSU hjælper og pædagog og har deltaget i KRAP kursus.

Mariann Krause Sørensen
Mariann Krause Sørensen Botræner og hjemmevejleder

Mariann er uddannet pædagog og efteruddannet indenfor KRAP, unge med ADHD og grundkursus i psykologi. Hun arbejder som botræner og hjemmevejleder.

Mariann Andersen Glud
Mariann Andersen Glud Botræner og hjemmevejleder

Mariann er uddannet pædagog og har deltaget i KRAP kursus. Hun er hjemmevejleder og botræner

Hanne Skafte-Christensen
Hanne Skafte-Christiansen Faglærer i Trabjerggård Hestecenter

Hanne er uddannet veterinærsygeplejerske og har mange års erfaring som handicap rideinstruktør. Hun underviser både eksterne elever og Trabjerggårds borgere.

Karin Forbæk Svane      Botræner, hjemmevejleder og faglærer i kreative fag

Karin er uddannet pædagog og arbejder som botræner og hjemmevejleder. Karin har mange kreative evner, som udnyttes i STU’en og dagbeskæftigelsens kreative fag.

Katrine Schønberg Andersen    Botræner og hjemmevejleder

Katrine er uddannet pædagog og arbejder som botræner og hjemmevejleder.

Anne Mette Lund Nielsen Faglærer og hjemmevejleder

Anne Mette er uddannet pædagog og har stor erfaring med rideheste. Hun arbejder som faglærer i Trabjerggårds ridecenter og er hjemmevejleder i boenhederne.

Anne-Kathrine Woorwinden Hjemmevejleder og ridelærer

Anne-Kathrine er uddannet pædagog og har mange års erfaring med ridning. Hun er primært botræner og hjemmevejleder, men har også 1:1 undervisning i Trabjerggårds ridecenter.

Jane Lykke Topsøe Botræner og hjemmevejleder

Jane er uddannet socialpædagog og arbejder som både botræner og hjemmevejleder.

Kenn Mehder Hjemmevejleder

Kenn er oprindeligt uddannet detailslagter. Han har desuden arbejdet indenfor psykiatrien og arbejder nu som hjemmevejleder i Trabjerggårds boenheder.

Sofie Bachmann Lange          Faglærer i Trabjerggård Hestecenter

Sofie er uddannet dyrepasserassistent. Hun er ansvarlig for pasning af Trabjerggårds heste og står for rideundervisning af borgere.

Mia Dabelstein Pedersen
Mia Dabelstein Pedersen Ridelærer og hjemmevejleder

Mia er uddannet pædagog og handicap rideinstruktør. Hun har deltaget i KRAP-kursus, mens hun arbejder som hjemmevejleder og underviser i Trabjerggårds Hestecenter, både med grupper og 1:1 støtte. Hun underviser også i omverdensforståelse og andre almen dannende fag i Trabjerggårds STU.

Line Kehlet
Line Kehlet Faglærer i Trabjerggård ridecenter
Jesper Haurvig
Jesper Haurvig Faglærer

Jesper er uddannet tømrer og har deltaget i KRAP kursus. Han er faglærer i Trabjerggårds beskyttede beskæftigelse og STU.
Hans arbejdsområde fordeler sig meget bredt, idet han sammen med borgerne, varetager en lang række interne som eksterne arbejdsfunktioner. Det kan fx være alt lige fra istandsættelser af borgernes lejligheder, vedligeholdelsesopgaver, småreparationer eller større projekter.
Han har et stort fokus på at give vores borgere nye udfordringer i deres dagligdag. Jesper har sin hund Nani med på arbejde hver dag.

John Gregersen
John Gregersen Pedel

John er Trabjerggårds faste pedel i mange af hverdagens aktiviteter, og arbejder fast på hverdage. John deltager i en lang række opgaver i beskæftigelsen og i STU’en, foretager alment vedligehold og har diverse opgaver på Trabjerggårds Hestecenter.

Torben Byskov Thomassen
Torben Byskov Thomassen  Faglærer

Torben er uddannet detailslagter og elektriker og har deltaget i KRAP kursus. Han arbejder som faglærer i Trabjerggårds beskyttede beskæftigelse og STU.
Torben laver el-arbejde, istandsætter borgernes lejligheder og deltager i større renoveringer, altid i samarbejde med Trabjerggårds borgere.
Torben har sin hund, Loui, med på arbejde hver dag, hvilket alle på Trabjerggård nyder gavn af.

Loui
Torben Ravn Christensen
Torben Ravn Christensen Faglærer

Torben er uddannet murer og har deltaget i KRAP kursus. Han arbejder i Trabjerggårds beskyttede beskæftigelse. Han varetager små og store opgaver med renovering og reperationer sammen med Trabjerggård’s borgere.

Martin Petersen Faglærer

Martin er uddannet maskinarbejder og har deltaget i KRAP kursus. Han indgår i dagbeskæftigelsen på Trabjerggård med mange forskellige opgaver omkring håndværk. Martin er god til at bringe sig selv i spil, så borgergruppen har en på deres egen alder at spejle sig i. Martin har sin hund Thelma med på arbejde hver dag.

Labradorhvalpen Thelma
Maiken Runoberg Vejrum
Maiken Runoberg Vejrum Pædagogstuderende, hjemmevejleder

Maiken er pædagogstuderende og arbejder på Trabjerggård som hjemmevejleder og 1:1 samvær med de unge.

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk

Vores hjemmeside benytter sig udelukkende af funktionelle cookies, som får hjemmesiden til at fungere. Hvis du ønsker, at vi indsamler yderligere analyserende data, viser socialt medieindhold eller andre relevante reklamer, kan du acceptere disse i boksen.

Cookie indstillinger

Herunder kan du vælge mellem cookies, som du tillader brug af. Tryk på "Gem cookieindstillinger" for at registrere dine ændringer.

FunktionelVores hjemmeside benytter sig af funktionelle cookies, der er nødvendige for at hjemmesiden fungerer.

AnalytiskVores hjemmeside må benytte sig af analytiske cookies, der kan optimere vores indhold.

Sociale medierVores hjemmeside må bruge cookies og videregive dem til trejdepart, samt bruge dem til annoncering på sociale medier.

ReklameVores hjemmeside må benytte sig af reklame cookies, der viser dig algoritmebaseret trejdepartsindhold på eksempelvis YouTube og Facebook. Disse cookies kan oplagre personlig data.

AndreVores hjemmeside må vise reklame og lignende fra andre tredjeparter, som ikke er analytiske eller fra sociale medier.