Velkommen til

Værdigrundlag

Respekt og gensidig respekt er nøgleord på Trabjerggård. Respekt for og accept af, at alle har forskellige problemstillinger, som der tages hensyn til og arbejdes ud fra, ligesom det er vigtigt, at borgeren har oplevelsen af selv- og medbestemmelsesret vedrørende beslutninger i livet. Personalet på Trabjerggård respekterer, at dage ikke er ens, og at disse til tider kan forekomme udfordrende for borgerne.

Værdighed

På Trabjerggård forstår vi værdighed således, at alle borgere bør føle, at de har betydning og en plads i fællesskabet, og dermed føler ejerskab i forhold til at få hverdagen til at fungere.

Ligeværd

Udgangspunktet på Trabjerggård er, at vi alle, som mennesker, er lige meget værd.

Tillid

Tillid er et nøgleord på Trabjerggård. Borgerne skal kunne forholde sig til os, som arbejder her, og vigtigheden i at overholde aftaler med hinanden, kan ikke understreges nok. Der lægges desuden stor vægt på, at medarbejderne er positive identifikationsfigurer.

Omsorg

Borgerne på Trabjerggård skal kunne forvente, at der ydes omsorg.
Omsorg for at ville hjælpe i forbindelse med praktiske, såvel som i mere essentielle problemstillinger.
For personalet er omsorg både at stille store krav til sig selv som personale, men også at stille krav til borgerne om, at de yder deres bedste i forhold til deres funktionsniveau.

Nærvær

Som personale på Trabjerggård er det vores fornemste opgave at give borgerne nærvær. Når vi er på arbejde, er vi derfor fuldt ud til stede, for at være en del af borgernes liv og hverdag, og ikke mindst for at yde den hjælp og støtte, som de har krav på.

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk