Velkommen til

Visitation

På Trabjerggård giver vi forvaltningen mulighed for individuel tilpasning, i forhold til vores ydelser, uanset hvilket tilbud det drejer sig om. Trabjerggård har et stort ydelseskatalog, som strækker sig over følgende tilbud:

  • “Bo selv med støtte” jf. SEL § 85. Tilbuddet takseres individuelt efter forhandling imellem forvaltningen og Trabjerggård. Borgere, der er visiteret til § 85 jf. SEL, har alle en privat lejekontrakt med Trabjerggård, jf. Lejeloven.
  • Midlertidigt eller længerevarende botilbud i enhederne “Kastanjely” eller “Bøgely” jf. SEL §§ 107 og 108. Normering og takster til SEL § 107 fastsættes af Hedensted kommune.
  • Ressourceforløb jf. LAS.
  • Afklaringsforløb jf. LAB.
  • Beskyttet beskæftigelse jf. SEL § 103.
  • Aktivitet- og samværstilbud jf. SEL § 104.
  • STU-forløb jf. Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Fleksibilitet og differentiering er nøgleordene i forhold til selve indsatsen, både for borgeren og for forvaltningen. Vi kan målrette og intensivere indsatsplanen til den enkelte borger, hvilket naturligvis medfører differentiering i vores takster, således at forvaltningen udelukkende betaler for de ydelser, som borgeren reelt har brug for.

Visitationsproceduren foregår således, at forvaltningen kontakter Trabjerggård, med henblik på dialog og vurdering af sagens akter, hvorefter vi i fællesskab tager stilling til, om borgeren med sine problemstillinger, passer ind med Trabjerggårds øvrige borgergruppe. Herefter afholdes der altid et formøde. Efterfølgende gennemgår vi en mulig indsatsplan i samarbejde med den (måske) kommende borger, forvaltningen og eventuelt borgerens familiære netværk. Således kommer indsatsplanen altid til at tage et godt og konstruktivt udgangspunkt for den enkelte.

For nærmere information i forbindelse med visitation, og eventuelle besøg, kan der rettes henvendelse til leder Walther Trabjerg på telefonnummer  20 99 62 14, eller til Ane Trabjerg på telefonnummer 27 14 25 06.

Der er ligeledes mulighed for at ringe til Charlotte Mortensen på kontoret, mandag til torsdag, på telefonnummer 75 67 62 14 i tidsrummet 8.00 til 15.00.
Vi gør opmærksom på, at kontoret er lukket fredag, lørdag og søndag.

 

Normering

Trabjerggård har åbent 365 døgn om året.
Personalet møder ind på alle hverdage kl. 07.00  til kl. 21.30.
Personalet møder ind i weekenderne fra kl. 09.30 til kl. 21.30.
Derudover er der altid en bagvagt fra kl. 21.30 til kl. 07.00, på alle ugens syv dage.
Såfremt en borger måtte have et særligt behov for vågen eller sovende nattevagt i en periode, kan dette tilbydes på særskilt takst.

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk

Vores hjemmeside benytter sig udelukkende af funktionelle cookies, som får hjemmesiden til at fungere. Hvis du ønsker, at vi indsamler yderligere analyserende data, viser socialt medieindhold eller andre relevante reklamer, kan du acceptere disse i boksen.

Cookie indstillinger

Herunder kan du vælge mellem cookies, som du tillader brug af. Tryk på "Gem cookieindstillinger" for at registrere dine ændringer.

FunktionelVores hjemmeside benytter sig af funktionelle cookies, der er nødvendige for at hjemmesiden fungerer.

AnalytiskVores hjemmeside må benytte sig af analytiske cookies, der kan optimere vores indhold.

Sociale medierVores hjemmeside må bruge cookies og videregive dem til trejdepart, samt bruge dem til annoncering på sociale medier.

ReklameVores hjemmeside må benytte sig af reklame cookies, der viser dig algoritmebaseret trejdepartsindhold på eksempelvis YouTube og Facebook. Disse cookies kan oplagre personlig data.

AndreVores hjemmeside må vise reklame og lignende fra andre tredjeparter, som ikke er analytiske eller fra sociale medier.