Velkommen til

Dagtilbud

Da Trabjerggård udbyder hele viften af dagtilbud til borgerne, sikres genkendelighed, kontinuitet og tryghed for den enkelte borger. Flere af personalerne på Trabjerggård arbejder på tværs af de interne eksisterede tilbud, både i dagtilbuddene og på botilbudsdelen, og dermed er der skabt et solidt fundament for både en faglig og menneskelig forståelse og vurdering af den enkelte borger i Trabjerggårds tilbud.

Aktuelt tilbyder Trabjerggård i dagtimerne:
– Beskyttet Beskæftigelse
– Aktivitets- og samværstilbud
– Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
– Ressourceforløb

Beskyttet Beskæftigelse

På Trabjergggård tilbydes beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103. Aktuelt er Trabjerggård godkendt til 15 pladser i aldersgruppen 18-35 år. På Trabjerggård dyrker vi i særdeleshed udelivet, og der tilbydes alt lige fra trækløvning, nedbrydning, vedligehold, håndværksmæssige reparationer, samt muligheder for at deltage i større håndværksmæssige projekter. Beskæftigelsen bidrager til at give borgerne en meningsfyldt hverdag med indhold og udvikling, hvor borgerne får et sundt ejerskab, i forhold til de projekter og opgaver, som de selv deltager i. På Trabjerggård går vi op i, at beskæftigelsen minder så meget om en ordinær og struktureret arbejdsplads som muligt, for at styrke borgeren. Man møder ind på et bestemt tidspunkt, der er pauser på bestemte tidspunkter, man har en madpakke med, osv. Følelsen af, at have noget meningsfuldt at stå op til, er med til at få den enkelte til at føle sig værdifuld.
Borgere, som visiteres til beskyttet beskæftigelse, behøver ikke at have bopæl på Trabjerggård, og tilbuddet kan derfor benyttes af eksterne borgere. Visitation sker efter aftale imellem visiterende kommune og ledelsen på Trabjerggård.

Aktivitets- og samværstilbud

På Trabjerggård tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104. Aktuelt er Trabjerggård godkendt til 4 pladser i aldersgruppen 18-35 år.
Trabjerggård ønsker at tilgodese de borgere, som af flere årsager ikke magter at opretholde et mere kontinuerligt niveau, som man eksempelvis gør i den beskyttede beskæftigelse, jf. servicelovens § 103. Det er Trabjerggårds tanke, at aktivitets – og samværstilbuddet skal ses som et bidrag til, at borgeren kan opretholde og / eller forbedre sine personlige færdigheder, og dermed øge sin livskvalitet og personlige udvikling, ved at foretage sig forskellige aktiviteter, der kan udvide borgerens horisont.
I aktivitets- og samværstilbuddet, ønsker vi at lægge vægt på samværet, på meningsfulde og aktiverende aktiviteter, fx idræts – og fritidstilbud. Der lægges vægt på ture ud af huset, fx til biblioteket, mm. Ligeledes vægtes udflugter og ferier også højt, så borgerne både får interessante oplevelser og almen kulturel dannelse med på deres vej, i det omfang de magter.
Borgere, som visiteres til aktivitets- og samværstilbud, behøver ikke at have bopæl på Trabjerggård, og tilbuddet kan derfor benyttes af eksterne borgere. Visitation sker efter aftale imellem visiterende kommune og ledelsen på Trabjerggård.

STU

På Trabjerggård tilbydes STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, jf. Lov om STU. STU er en 3-årig uddannelse til unge med funktionsnedsættelser. Uddannelse er ikke kompetencegivende, i forhold til det ordinære arbejdsmarked.
Formålet med at være elev på Trabjerggårds STU, handler først og fremmest om den enkelte borgers personlige og faglige udvikling. Borgere på Trabjerggård vil via alsidige opgaver under deres STU, lære at mestre både deres arbejds- og uddannelses liv, samt deres fritidsdel, ligesom deres sociale udviklingspotentiale vil blive styrket. Kort sagt, så udvikler Trabjerggård borgerne til fremtiden.
Hver dag i STU skal være præget af glæde, læring og udvikling. Der arbejdes målrettet med borgerens udvikling, ud fra den individuelt tilrettelagte plan, hvor der tages udgangspunkt i borgerens potentialer, begrænsninger, lærings- og udviklingsmuligheder, samt ikke mindst borgerens interesser og behov.
Alle borgere på vores STU har en individuel STU plan, som er lavet i samarbejde med deres UU vejleder, og hver enkelt borger har en pædagogisk praktisk STU plan, som udarbejdes i samarbejde med personalet på Trabjerggård.
Den pædagogiske praktiske STU plan, er et redskab, vi har designet til at beskrive og tydeliggøre den enkelte borgers læringspunkter, i forbindelse med STU uddannelsen på Trabjerggård.
Planen beskriver en lang række punkter, der arbejdes med under uddannelsen, så alle involverede kan medvirke til at dokumentere løbende udvikling og trivsel for borgeren. Den udfyldte og beskrevne plan skal endvidere ses som et pejlemærke, i forhold til STU borgere på Trabjerggård, så borgeren i samråd med UU vejlederen, sin familie og / eller netværk og personalet på Trabjerggård, kan lave en helt specifik og individuel plan for borgerens udannelsesforløb. Planen opfølges hver 12. måned.
Når man er i et STU forløb, har uddannelsesstedet mulighed for b.la. at implementere fag som eksempelvis dansk og matematik i borgerens dagligdag. Dette kan gøres på mange forskellige måder.Nogle borgere kan profitere af, at denne læring foregår i små grupper, eller 1:1, hvor vores lærere fx inddrager Ipads i stort omfang. Dette kan også foregå via de mere håndgribelige læringsmetoder, fx når vi tilbereder mad og skal tilpasse opskrifterne, når vi doserer foder til vores heste og katte, osv. Dette afhænger helt af den enkeltes forudsætninger og udviklingspotentiale.
Der er selvfølgelig også mulighed for at opstille en læringsplan, med mere specifikke emner og moduler, som den pågældende har behov for, og ønske om at dygtiggøre sig i. Dette er helt individuelt, og aftales i samarbejde med borgerens UU vejleder, eller socialrådgiver
Som borger i Trabjerggårds STU-tilbud, har man også mulighed for at kombinere Trabjerggårds tilbud med ekstern undervisning, eksempelvis én dag eller flere dage, idet der bl.a. findes et uddannelsescenter i Trabjerggårds nærområde.
Trabjerggård har desuden igennem en årrække, haft et godt og konstruktivt samarbejde med CSV/ASV, hvilket giver os muligheden for at tilrettelægge et helt individuelt forløb, som passer til borgerens funktionsniveau og kompetencer.
Borgere, som visiteres til STU tilbud, behøver ikke at have bopæl på Trabjerggård, og tilbuddet kan derfor benyttes af eksterne borgere. Visitation sker efter aftale imellem visiterende kommune og ledelsen på Trabjerggård.

Ressourceforløb

Ressourceforløb tilbydes på Trabjerggård, jf. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats § 68. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte borger har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet laves i tæt samarbejde med Jobcentret, borgeren derved får belyst både sine ressourcer og barrierer, via afprøvning af en lang række af de aktiviteter, som Trabjerggård aktuelt tilbyder.
Forløbet er med til at sikre, at de borgere, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte borger i arbejde, eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløbet er målrettet borgere, med komplekse udfordringer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.
Borgere, som visiteres til aktivitets- og samværstilbud, behøver ikke at have bopæl på Trabjerggård, og tilbuddet kan derfor benyttes af eksterne borgere. Visitation sker efter aftale imellem visiterende kommune og ledelsen på Trabjerggård.
Nedenstående finder du beskrivelser af de fire forskellige hovedaktiviteter, man som borger i Trabjerggårds dagtilbud, ville kunne benytte sig af, uanset hvilke af ovenstående tilbud, man er visiteret til. Der bliver altid lavet en individuel plan til hver enkelt borger.

 

Vil du gerne i kontakt med os? Brug følgende valgmuligheder:

Adresse: Vesterbyvej 12, 7160 Tørring - Kontor telefon: 75676214 - Walther mobil: 20996214 - Mail: walther@trabjerggaard.dk

Vores hjemmeside benytter sig udelukkende af funktionelle cookies, som får hjemmesiden til at fungere. Hvis du ønsker, at vi indsamler yderligere analyserende data, viser socialt medieindhold eller andre relevante reklamer, kan du acceptere disse i boksen.

Cookie indstillinger

Herunder kan du vælge mellem cookies, som du tillader brug af. Tryk på "Gem cookieindstillinger" for at registrere dine ændringer.

FunktionelVores hjemmeside benytter sig af funktionelle cookies, der er nødvendige for at hjemmesiden fungerer.

AnalytiskVores hjemmeside må benytte sig af analytiske cookies, der kan optimere vores indhold.

Sociale medierVores hjemmeside må bruge cookies og videregive dem til trejdepart, samt bruge dem til annoncering på sociale medier.

ReklameVores hjemmeside må benytte sig af reklame cookies, der viser dig algoritmebaseret trejdepartsindhold på eksempelvis YouTube og Facebook. Disse cookies kan oplagre personlig data.

AndreVores hjemmeside må vise reklame og lignende fra andre tredjeparter, som ikke er analytiske eller fra sociale medier.