Afklarings- og udviklingsforløb

Afklarings- og udviklingsforløb

På Trabjerggård tilbyder vi afklarings- og udviklingsforløb jf. § 91 Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Forløbet udformes i tæt samarbejde med kommunen og borgeren. På Trabjerggård har hver borger en individuel plan for at sikre en meningsgivende og tilpasset indsats, og der følges tæt op herpå.

Borgeren vil i forløbet modtage vejledning og opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet tilpasset borgerens formåen. På Trabjerggård vægter vi, at beskæftigelsen i videst mulige omfang afspejler det ordinære arbejdsmarked for at styrke borgeren, skabe en meningsfuld hverdag, samt grundlag for arbejdsevneafklaring. Borgeren får belyst både sine ressourcer og barrierer, via afprøvning og deltagelse i en lang række af de aktiviteter, som Trabjerggård tilbyder, og modtager samtidig støtte til håndtering af eventuelle barrierer og udfordringer.

Et afklarings- og udviklingsforløb har til formål at udvikle borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Praktikperioder kan indgå som en del af et afklarings- og udviklingsforløb. Praktikperioder kan foregå internt på Trabjerggård og/eller eksternt for eksempel i en virksomhed, hvor Trabjerggård tilbyder at støtte op forløbet.

Borgere, som visiteres til et afklarings- og udviklingsforløb på Trabjerggård, behøver ikke at have bopæl på Trabjerggård. Tilbuddet kan derfor også benyttes af eksterne borgere. Visitation sker efter aftale imellem visiterende kommune og ledelsen på Trabjerggård.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.