Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

STU'en

På Trabjerggård tilbydes STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, jf. Lov om STU.

STU’en er en 3-årig uddannelse til unge med funktionsnedsættelser. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Formålet med at være elev på Trabjerggårds STU, handler først og fremmest om den enkelte borgers personlige og faglige udvikling.

Borgere på Trabjerggård vil via alsidige opgaver under deres STU, lære at mestre både deres arbejds- og uddannelses liv, samt deres fritidsdel, ligesom deres sociale udviklingspotentiale vil blive styrket. Kort sagt, så udvikler Trabjerggård borgerne til fremtiden.

Hver dag i STU skal være præget af glæde, læring og udvikling. Der arbejdes målrettet med borgerens udvikling, ud fra den individuelt tilrettelagte plan, hvor der tages udgangspunkt i borgerens potentialer, begrænsninger, lærings- og udviklingsmuligheder, samt ikke mindst borgerens interesser og behov.

Alle borgere på vores STU har en individuel STU-plan, som er lavet i samarbejde med deres UU-vejleder, og hver enkelt borger har en pædagogisk praktisk STU-plan, som udarbejdes i samarbejde med personalet på Trabjerggård.

Den pædagogiske praktiske STU-plan, er et redskab, vi har designet til at beskrive og tydeliggøre den enkelte borgers læringspunkter, i forbindelse med STU-uddannelsen på Trabjerggård. Planen beskriver en lang række punkter, der arbejdes med under uddannelsen, så alle involverede kan medvirke til at dokumentere løbende udvikling og trivsel for borgeren.

Den udfyldte og beskrevne plan skal endvidere ses som et pejlemærke, i forhold til STU borgere på Trabjerggård, så borgeren i samråd med UU vejlederen, sin familie og/eller netværk og personalet på Trabjerggård, kan lave en helt specifik og individuel plan for borgerens udannelsesforløb. Planen opfølges hver 12. måned.

Når man er i et STU-forløb, har uddannelsesstedet mulighed for bl. a. at implementere fag som eksempelvis dansk og matematik i borgerens dagligdag. Dette kan gøres på mange forskellige måder.

Nogle borgere kan profitere af, at denne læring foregår i små grupper, eller 1:1, hvor vores lærere f. eks. inddrager iPads i stort omfang. Dette kan også foregå via de mere håndgribelige læringsmetoder, f.eks. når vi tilbereder mad og skal tilpasse opskrifterne, når vi doserer foder til vores heste og katte, osv. Dette afhænger helt af den enkeltes forudsætninger og udviklingspotentiale.

Der er selvfølgelig også mulighed for at opstille en læringsplan, med mere specifikke emner og moduler, som den pågældende har behov for, og ønske om at dygtiggøre sig i. Dette er helt individuelt, og aftales i samarbejde med borgerens UU- vejleder, eller socialrådgiver.

Som borger i Trabjerggårds STU-tilbud, har man også mulighed for at kombinere Trabjerggårds tilbud med ekstern undervisning, eksempelvis en dag eller flere dage, idet der bl.a. findes et uddannelsescenter i Trabjerggårds nærområde.

Trabjerggård har desuden igennem en årrække, haft et godt og konstruktivt samarbejde med CSV/ASV, hvilket giver os muligheden for at tilrettelægge et helt individuelt forløb, som passer til borgerens funktionsniveau og kompetencer. Borgere, som visiteres til STU tilbud, behøver ikke at have bopæl på Trabjerggård, og tilbuddet kan derfor benyttes af eksterne borgere. Visitation sker efter aftale imellem visiterende kommune og ledelsen på Trabjerggård.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.